Educatie


Scoala - primele forme de invatamant


Pana in anul 1985 in comuna au functionat invatamantul prescolar si primar. De atunci si pana in prezent, invatamantul prescolar, primar si gimnazial in limba romana.

Dezvoltarea invatamantului a fost progresiva atat in ceea ce priveste resursele umane cat si materiale, tinzandu-se astazi spre un invatamant modern sustinut de cadre foarte bine pregatite.

Cadrele didactice sunt calificate, sau in curs de calificare, marea majoritate titulare. Toate cadrele au studii pedagogice de educator sau invatatori si studii universitare de scurta sau lunga durata.

Aprecierea elevilor se face cumulativ la invatamantul prescolar, prin calificative la invatamantul primar(insuficient, suficient, bine si foarte bine) si prin note de la 1 la 10 in invatamantul gimnazial.

Pentru rezultate deosebite se acorda diplome si diplome de merit.

La nivelul de scola nu s-au organizat cursuri stiintifice sau literare, cadrele didactice partipand la cele organizate prin Casa Corpului Didactic sau Inspectoratul Scolar.

Perfectionarea cadrelor didactice se realizeaza prin forme diverse: la nivel de scoala, prin comisiile metodice si consiliile profesorale, la nivel de inspectorat, prin cercurile pedagogice si prin seviciul pregatire continua care coordoneaza , indruma si controleaza obtinerea gradelor didactice, definitiv , gradul II, gradul I. Deasemenea in colaborare cu Colegiul Pedagogic si Universitatea Oradea, organizeaza cursuri de formare continuua (perfectionare).

Legatura dintre scoala si familie, se realizeaza direct, individual sau prin forme colective. Parintele vine sau este invitat la scoala individual, spre a purta unele discutii despre modul in care trebuie actionat. Aceste discutii se poarta si cu ocazia vizitelor la domiciliu.

Sunt organizate cel putin semestrial, intalniri la nivel de clase si scoala, moment in care sunt dezbatute problemele de grup, de prognoza scolii si posibilitatile de dezvoltare continua a unitatii.

Alte forma sunt, manifestarile cultural - sportive, serbarile scolare, aniversare, zilele clasei, excursii, drumetii.

Biblioteca scolara, functioneaza intrun spatiu special amenajat si dispune de un fond de carte de 3438 volume.

Rolul scolii in viata satului a fost si va ramane acela de centru de efervescenta culturala; aici se formeaza si se informeaza, atat actualii cetateni cat si viitorii cetateni a comunei.

Scoala a propulsat doi inspectori scolari judeteni.