Masuri - UrbanismConcluzii, plan de masuri si competenta de apreciere


In concluzie lucrarea "P.U.G. Sinmartin", a stabilit pentru toate localitatile din teritoriul comunei zonele functionale, amplasamentele obiectivelor de utilizate publica, masurile privind organizarea circulatiei, echiparea edilitara, relatiile in teritoriu.

Limita exacta a intravilanului va fi stabilita si materializata pe teren dupa avizarea lucrarii si incheierea lucrarilor conform Legii 18/1990 a Fondului Funciar si avizarea la toate forurile componente.

Piesa de baza in aplicarea P.U.G.-ului este Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.). Prescriptiile cuprinse in R.L.U. sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor.

P.U.G.-ul si R.L.U. aprobat constituie act de autoritate al administratiei publice.