Reabilitarea, protectia si conservarea mediuluiOptimizarea mediului, protectia si conservarea lui poate fi facuta numai dupa identificarea surselor de poluare, a cauzelor si posibilitatilor de eliminare a acestora.

In cadrul P.U.G.-ului s-au semnalat zonele care necesita interventii pentru reabilitarea, protectia si conservarea mediului.

  • s-au semnalat, consultand studii de specialitate, zonele expuse la riscuri naturale
  • protejarea zonelor construite cu valoare urbanistica, arhitecturale sau istorica
  • valorificarea potentialului natural, a peisajului, sitului natural

La amplasarea unor obiective economice se vor respecta masurile din legislatia in vigoare, incepand cu Hotarari ale Guvernului Romaniei nr. 525 - privitor la Regulamentul general de urbanism.