Reglementari, categorii de interventii si servituti impusePrin lucrarea de fata s-a stabilit destinatia tuturor terenurilor sub forma de zonificari functionale:

  • Pentru zonele care s-au introdus in intravilan s-au stabilit interdictii temporare de constructie pana la elaborarea unor planuri urbanistice zonale sau de detaliu
  • Delimitarea suprafetelor de teren aferente zonelor de protectie pentru monumente ale naturii, monumente de arhitectura, istorice, zone de protectie sanitare
  • Restrictii privind regimul de inaltime in zona centrala maxim 20 m la cornisa (P+4), iar in rest 12 m la cornisa P+2+M.