Obiective de utilitate publicaEchiparile de utilitate publica prezente pe parcursul studiului cuprind:

  • Stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan
  • Optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriul lor administrativ si judetean
  • Cai de comunicatie
  • Echipari tehnico-edilitare, indiguiri si regularizari de rauri
  • Cisterne de irigatii si lucrari de gospodarie a apelor
  • Cladiri si terenuri necesare obiectivelor sociale, de administratie publica si de servicii publice
  • Localizarea de principiu a zonelor necesar a fi protejate, punerea in valoare a monumentelor istorice, a monumentelor naturii si rezervatii naturale
  • Stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire

Documente de utilitate publica