Zonificarea functionala, stabilirea intravilanuluiCa urmare a strategiei de dezvoltare economica (prin incurajarea infiintarii de obiective din sectorul privat) si a cererilor de constructii de locuinte s-a propus extinderea intravilanului si reglementarea destinatiei tuturor terenurilor din localitati sub forma zonificarii functionale. Acestea au fost determinate in functie de activitatea dominanta a teritoriului respectiv.

Fata de intravilanul existent, (Studiu urbanistic general proiect nr. 13210/90 - C.P.J. Bihor) unde au fost propuse si aprobate intravilanele principalelor sate si grupari de sate - prezentate mai detailat in etapa I in reglementari s-a studiat posibilitatea comasarii intravilanelor: Sinmartin, Felix, Haieu, Rontau, 1 Mai si Cihei. Localitatile Cordau si Betfia vor fi legate de acest nucleu cu o fasie de-a lungul drumului de acces in localitate.

La propunerile de extindere a intravilanelor un factor hotarator a fost optiunea factorilor de decizie de la nivelul administratiei locale.

In continuare urmeaza descrierea repartitiei zonelor functionale pe localitati:

Sinmartin - avand functia de resedinta de comuna, zonele importante sunt ocupate din categoria industriei, serviciilor, dotarilor la nivel de comuna. Prin extinderea intravilanului in partea de nord a localitatii de-a lungul drumului national DN76 - pe o latime de 200 m s-a prelungit intravilanul pana la limita teritoriului administrativ al municipiului Oradea. In continuare intravilanul urmareste aceasta limita pana ajunge teritoriul localitatii Cihei. In partea de vest limita localitatii Cihei se extinde la o adancime de 300 m de la drumul comunal DC62 (Oradea - Cihei), include zona de productie industriala existenta si se extinde si aceasta zona pentru viitoare amplasamente de zone de productie, industrie mica, zona de depozite sau unitati agricole functie de cerinte. Zona de locuinte din partea de vest (trup) este legat de localitate. S-a propus includerea zonei speciale in intravilan, in suprafata de 26 ha. S-a propus introducerea in intravilan a terenurilor agricole intre Cihei si Sinmartin. Aceste terenuri fiind particulare sunt multe solicitari de constructie de locuinte. In zonificarea propusa predomina zona de locuit cu zone de dotari de cartier si zone verzi aferente acestora.

Zona de locuit include ca functiune complementara posibilitatea de a introduce mai multe gospodarii in reteaua din ce in ce mai apreciata a turismului rural.

In partea de sud intravilanul se extinde pana la liziera padurii Felix.

Statiunea Baile Felix: - intravilanul nu sufera modificari fata de cea avizata in 1990. Fiind o localitate cu functiune de statiune balneo-climaterica predomina zona dotarilor. Din analiza situatiei existente s-au observat lipsa unor obiective de utilitati publice:

In zona de N - la intrare, teren delimitat de cale ferata, drum national, valea Lunca, in zona forajului geotermal s-a propus o zona de sport, amenajari pentru terenuri sportive acestea fiind deficitare in zona.

In jurul forajului se asigura o zona de protectie sanitara, iar lacul cu nuferi este o zona protejata cu valoare peisagistica.

Zona de locuinte in statiune se rezuma doar pe o parte a vechiului drum la intrarea dinspre Oradea, iar in partea de sud, la iesire din localitate pe ambele parti ale drumului, prelungindu-se pana la limita cimitirului, zona cu constructii noi construite in ultimii 8 ani, adapostind locuinte cu functiuni complementare, sediu de firme, o benzinarie.

La iesirea din Felix spre Hidisel pe partea stanga a drumului national DN76 s-a propus includerea in intravilan o fasie de teren in adancime de 100 m pe o lungime de 250 m. Pe partea dreapta a drumului exista o statie de benzina.

Haieu, Baile 1 Mai, Rontau - intravilanul acestor trei localitati sunt legate intre ele, incluzand Platoul Ruga, zona intre Felix si 1 Mai. Aceasta zona fiind cea mai buna din punct de vedere geotehnic pentru amplasare de orice tip de cladire. O parte din terenuri fiind in proprietate privata sunt cereri pentru locuinte, acestea avand posibilitatea de a inchiria spatii de cazare, dezvoltand turismul rural.

O alta necesitate este dezvoltarea unor zone de agrement, turism, case de vacanta.

Se propune o zona tampon, de protectie a rezervatiei naturale. Aceasta zona se va imprejmui pentru a fi protejata de animale.

La comanda Muzeului Tarii Crisurilor s-a intocmit un studiu de prefezabilitate care prevede intregirea zonei rezervatiei cu un muzeu etnografic "Muzeul Satului" - element care face ca intreg acest patrimoniu natural sa devina punct de atractie apreciat la justa lui valoare.

Se propune o extindere a zonei de agrement, sanatate, turism in partea de sud a statiunii 1 Mai, prelungirea zonei strandului cu valuri pe ambele maluri a vaii Betfia.

Localitatile Rontau si Haieu se mentin si in continuare cu actuala lor functiune agricola si cazare a personalului activ de deservire.

Cordau: In raportul zonelor functionale predomina zona de locuit cu loturi agricole. Si in Cordau a aparut necesitatea extinderii intravilanului, mai ales pentru constructii de locuinte cu functiuni complementare.

Intravilanul se extinde in partea de nord de-a lungul drumului de acces in localitate cu o zona de locuit cu o adancime de 100 m pe ambele parti a drumului.

Aceasta zona de locuinta se extinde in continuare spre N-V de-a lungul lizierii padurii Felix, pana la calea ferata.

In partea de N-E in spatele zonei de locuit se propune o zona de agrement, zona cu case de vacanta in care predomina zona agricola, existand livezile din aceasta zona.

Prin avizul nr. 1 din 1995 - P.U.D. - locuinte Cordau s-a introdus in intravilan o suprafata de 3,85 ha - Proiectant Directia tehnica urbanism a Consiliului Judetean Bihor.

In reglementari se extinde intravilanul in partea de vest fata de aceasta parcelare delimitat de linia ferata si drumul spre Apateu, cu o adancime de 75 m pe partea dreapta.

Aceasta zona va fi de locuinte cu functiuni complementare, dar cu o rezerva de teren pentru dotari de cartier (gradinita, scoala, comert, servicii).

Zona de productie se mentine pe terenul fostului C.A.P. unde se va putea dezvolta o activitate productiva de mica productie industriala, depozite, servicii.

Betfia: localitate cu functiune agricola si de cazare. Extinderea intravilanului s-a propus de-a lungul drumului de acces dinspre Haieu. Acest drum comunal va lega cele doua localitati cu o zona de locuit de 75 m adancime pe ambele parti a drumului.

In partea de N-V a localitatii in zona fostei ferme C.A.P. s-a propus o zona de productie industriala, agricola functie de cerinte. Se extinde intravilanul in aceasta zona ingloband o parte din pasune pentru extinderea zonei de locuit, sau zona de agrement pentru sfarsit de saptamana oferind cazare sezoniera pentru turisti. Ca si punct de atractie turistica este foarte aproape, Dealul Somleu, cu Avenul "Hudra Bradii" - cunoscut cu denumirea "Crater", Zona de rezervatie naturala.

In continuare intravilanul va urmari limita cadastrala a terenurilor.